Το Ελαιόλαδο της Soft Lab έχει σκοπό να καλύψει το πλήρες φάσμα των εργασιών της εμπορίας ελαιολάδου. Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένες από της δυνατότητες του :

  • Παραλαβές ελαιολάδου για φύλαξη

Έκδοση παραστατικών Παραλαβής Ελαιολάδου με πλήρη παρακολούθηση υπολοίπων τόσο ανά παραγωγό όσο και ανά παραστατικό φύλαξης. Καταστάσεις με πολλαπλά κριτήρια.

  • Είσοδος Παραστατικών από συνεργαζόμενα Ελαιουργεία

Μαζική εισαγωγή παραστατικών φύλαξης μέσω αρχείου Excel, ούτως ώστε τα παραστατικά που εκδίδουν τυχόν συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/Ελαιουργεία να μπορούν μεταφερθούν μαζικά στην εφαρμογή.

  • Αγορές - Επιστροφές

Το πρόγραμμα ελέγχει το καθεστώς του παραγωγού μέσω της Υπηρεσίας Μητρώου του Taxis και επιλέγει αυτόματα τον τύπο του παραστατικού που θα εκδοθεί. Για τους παραγωγούς του κανονικού καθεστώτος υπάρχει δυνατότητα έκδοσης παραστατικού αυτοτιμολόγησης. Έκδοση παραστατικών για επιστροφή ελαιολάδου στον παραγωγό. Δυνατότητα μερικής τιμολόγησης (ένα δελτίο φύλαξης μπορεί να τιμολογηθεί τμηματικά μέχρι να εξαντληθεί η αρχική του ποσότητα).

  • Πωλήσεις Ελαιολάδου

Έκδοση ή καταχώρηση παραστατικών για την πώληση Ελαιολάδου και Πυρήνα και την διακίνηση Ελαιολάδου παραγωγών προς συνεργαζόμενους εμπόρους.

  • Οικονομικά

Πλήρης οικονομική παρακολούθηση των παραγωγών και έκδοση αντίστοιχων Παραστατικών

  • Παρακολούθηση Δεξαμενών

Όλες οι ποσοτικές κινήσεις ελαιολάδου γίνονται ανά δεξαμενή και οι αντίστοιχοι κατάλογοι και τα στατιστικά έχουν σαν κριτήριο την Δεξαμενή. Υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για κίνηση Δεξαμενής.

  • Λογιστική Παρακολούθηση

Οι καταστάσεις ΜΥΦ εκδίδονται αυτόματα από το πρόγραμμα. Υπάρχουν λογιστικές εκτυπώσεις για κάθε δραστηριότητα.

  • Στατιστικά στοιχεία

Πλήρεις αναφορές , αλλά και η Εικόνα Επιχείρησης που εμφανίζει σε μία οθόνη την τρέχουσα κατάσταση συγκεντρώνοντας στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες.

  • Multiuser

Χωρίς Περιορισμό Χρηστών.

 

Κύλιση στην Αρχή