Η Εφαρμογή έχει σαν σκοπό την μηχανογράφησης της διαδικασίας Επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες. Του Ειδικού Καθεστώτος. Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένες από της δυνατότητες του :

 

  • Παραλαβή Δικαιολογητικών - Έκδοση Αιτήσεων

Το Η παραλαβή των αιτήσεων μπορεί να γίνει ακόμα & πριν να οριστούν τα ποσοστά επιστροφής, ενώ δίνεται η δυνατότητα απόδειξης παραλαβής δικαιολογητικών και Εξουσιοδότησης υποβολής για λογαριασμό του αγρότη. Η Εκτύπωση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μεμονωμένα είτε μαζικά.

 

  • Είσοδος Παραστατικών Ελαιουργείου

Αν υπάρχει εγκατεστημένο και το ελαιουργείο της Soft Lab τα παραστατικά του ελαιουργείου εισάγοντα αυτόματα κατά την δημιουργία της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α..

 

  • Συμπληρωματικές Αιτήσεις

Δυνατότητα υποβολής και συμπληρωματικών αιτήσεων με μεθοδολογία ίδια με αυτή των κανονικών αιτήσεων αλλά με την προϋπόθεση ύπαρξης κανονικής.

 

  • Υποβολή Αιτήσεων – Βιβλίο Μεταγραφής

Δημιουργία Παρτίδων για υποβολή με βάση τον αύξοντα αριθμό αλλά και τα ποσά των αιτήσεων. Έκδοση του βιβλίου μεταγραφής και δημιουργία του αρχείου που απαιτείται για την υποβολή. Δυνατότητα τροποποίησης μιας υποβολής με αφαίρεση ή προσθήκη αιτήσεων (για επανυποβολή).

 

  • Πληρωμές Μέσω Τράπεζας

Δημιουργία αρχείου Πιστώσεων για πληρωμή των παραγωγών. Οι Οφειλές των παραγωγών προς την Δ.Ο.Υ. μπορούν να καταχωρηθούν χειροκίνητα ή να εισαχθούν από αρχείο Excel.

 

  • Οφειλές – Χρεώσεις Παραγωγών

Δυνατότητα καταχώρησης Οφειλών τον παραγωγών χειροκίνητα ή μέσω excel, και δημιουργία αρχείου Χρεώσεων για αποστολή στην τράπεζα.

 

  • Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για Κρατήσεις

Έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών για τυχόν κρατήσει που γίνονται στους παραγωγούς.

 

  • Στατιστικά στοιχεία

Πλήρεις αναφορές , και στατιστικά στοιχεία, ανά προϊόν και ανά αγοραστή.

 

  • Multiuser

Χωρίς Περιορισμό Χρηστών. Ρύθμιση παραμέτρων ανά σταθμό εργασίας.

 

Κύλιση στην Αρχή