Το Πρόγραμμα έχει σκοπό να καλύψει την ανάγκη τα συγκέντρωσης εγγραφών από διάφορες πηγές, την τροποποίηση τους, την συνένωση και την δημιουργία του τελικού αρχείου ΜΥΦ για υποβολή.

 

  • Είσοδος αρχείου Συναλλαγών

Μαζική είσοδος συναλλαγών είτε από αρχείο Xml που δημιουργήθηκε από άλλη εμπορική εφαρμογή, είτε από αρχείο excel. Αναλυτική κατάσταση των εγγραφών που εισάγονται, και ενσωμάτωση στις ήδη υπάρχουσες εγγραφές.

  • Διαχείριση Συναλλαγών

Μεταβολή και διαγραφή συναλλαγών που έχουν εισαχθεί αλλά και καταχώρησης νέων συναλλαγών, αναλυτικά ή συγκεντρωτικά. Δυνατότητα καθορισμού προτεινόμενων στοιχείων ανά εγγραφή για γρήγορη μαζική καταχώρηση.

  • Δημιουργία Αρχείου Υποβολής

Δημιουργία αρχείου Υποβολής είτε για όλα τα είδη συναλλαγών, είτε επιλεκτικά. Αναλυτικές καταστάσεις των συναλλαγών που υποβάλλονται.

  • Υποστήριξη για Λογιστικά Γραφεία

Η έκδοση για λογιστικά γραφεία υποστηρίζει την ταυτόχρονη παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιρειών.

  • Multiuser

Χωρίς Περιορισμό Χρηστών.

Κύλιση στην Αρχή