Το πρόγραμμα Άρδευση της Soft Lab έχει σκοπό να οργανώσει την άρδευση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Τηρεί τα στοιχεία κάθε εκμετάλλευσης, παρακολουθεί τις μετρήσεις κατανάλωσης, και εκδίδει τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένες από της δυνατότητες του :

 

  • Διαχειρίσεις Αρχείων

Διαχειρίσεις αρχείων Αγωγών, Υδροληψιών, Υδρομέτρων και παραγωγών.

  • Διαχείριση Εκμεταλλεύσεων

Τήρηση αρχείου Εκμεταλλεύσεων με Ιδιοκτήτη, Υπόχρεο, Αγωγό Υδροληψία Υδρόμετρο, Στρέμματα, Δένδρα και κατηγορία καλλιέργειας.

  • Κατηγορίες Καλλιεργειών

Κατηγορίες Καλλιεργειών με μονάδες μέτρησης, Τιμή ανά μονάδα, και τιμή υπέρβασης ανά μονάδα.

  • Μετρήσεις

Έκδοση καταλόγου για καταγραφή των μετρήσεων, και εύκολη μαζική καταχώρηση.

  • Λογαριασμοί

Μαζική έκδοση Λογαριασμών με δυνατότητα έκδοσης ανά περίοδο μα ανάλυση ανά μήνα.

 

Κύλιση στην Αρχή